psikologulsah@gmail.com 0 539 746 72 62

Çift Evlilik ve Aile Psikolojik Danışmanlık

Evli olan ya da evli olmayan çiftlerin yaşadıkları sorunları ele alıp çözüm bulmayı hedefleyen bir terapi yöntemidir. Bu terapide çiftler arasında psikolog tarafından yönlendirilen konuşmalar yer alır. Genelde çift birlikte seansa katılırken bazı durumlarda tek bir kişiye de ilişkisi ele alınarak çift ve evlilik danışmanlığı yapılabilir.

Bu terapi de, çiftlerin birbirlerini anlaması hedeflenir. Çiftlerin birbirlerine verdikleri tepkileri ele alır. İlişkilerde oluşan sorunların bazıları, kişinin kendi eksiklerini görmeye kapalı olması ve karşı tarafı suçlamasından kaynaklanabilir. Çift danışmanlığında psikoloğun görevi bu unsurları objektif ve adil bir şekilde çifte sunmaktır.

Çift evlilik ve aile danışmanlığının temel amacı, beraber oluşturulan hedefler çerçevesinde yine beraber çözümler geliştirmektir. Birliktelik, hayat görüşleri de dahil hem dış dünyaya bakış açılarına hem de karakterlerine ilişkin bir çok farklılığın bir araya getirilmesidir. İlişkinin gidişatını belirleyici unsur çiftlerin bu farklılıklara yaklaşımları olabilir ve sorunlu bir ilişkide bu farklılıklar nasıl ele alınmış değerlendirilmelidir. Örnek olarak; ayrılma, cinsel yaşamda karşılaşılan güçlükler, aldatma, karşılıklı güven problemi gibi durumlar gösterilebilir.

 

 

Ayrıca evlilik öncesi çiftlerin yaşadıkları sorunları evliliğin çözeceğine inanmaları veya çiftlerin birbirlerine uygunluğunu sorgulaması, birlikteliğe ilişkin birçok kaygı ve yanılgı çift ve evlilik danışmanlığında işlenir. Çiftler genellikle bir çatışma sonucunda ya da anlaşamadıkları için oluşan gerginlikler sebebiyle danışmana başvururlar. Çift ve ilişki danışmanlığının ilgilendiği bazı sorunlar çatışmalı veya eksik iletişim, kıskançlık, çiftlerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarını tam anlamıyla yerine getirmemeleri gibi konulardır. Çiftlerin problemleri çoğu zaman, ilişkinin yapısı da göz önüne alınarak birbirlerine yansıdığından bu sorunların birlikte ele alınması gerekir.