psikologulsah@gmail.com 0 539 746 72 62

Cinsel Terapi Danışmanlığı

Bireylerin cinsellik alanında ki sorunlarının çözümü, ruh sağlıklarının ve cinsel sağlıklarının korunmasını amaçlayan tekniğin adıdır.

Cinsel işlev bozukluklarından kaynaklanan ruhsal dengeyi sağlamak, düşünce ve duygu alışverişi kurmak, yeniden cinsel eğitim vermek, çiftlerin kendilerini tanımalarını sağlamak, çiftler arasındaki ilişkileri iyileştirip olgunlaştırmak, çatışmalardan doğan kaygıyı azaltmak, cinsel çatışmaları çözümlemek için kullanılan teknik ve yönteme cinsel terapi diyebiliriz.

Cinsel terapi bir başka deyişle; zihinsel ve duygusal sorunları olan ve bu sorunlarla nasıl başa çıkacağını bilmeyen kişilere belli teknik ve yöntemlerin uzman kişiler tarafından belli amaç ve plan doğrultusunda uygulandığı profesyonel bir yardım hizmetidir.

 

 

Cinsel terapist; cinsel terapi uygulayan; bireylerle, çiftlerle, ailelerle ya da gruplarla onların cinsel ve içsel sıkıntılarına çözüm bulmalarını sağlayan işbirliği içinde çalışan kişilerdir.

Öncelikle cinsel işlev bozukluklarının kişiler arasındaki bir çatışmadan dolayı mı yoksa kişinin kendi içsel dünyasındaki bir çatışmadan mı kaynaklandığı araştırılır. Çünkü cinsel işlev bozuklukları cinsellikle ilgili bilgi eksikliği, sosyokültürel baskılar, önemli psikiyatrik hastalığın sonucu, basit bir stres durumundan veya çarpıtılmış, olumsuz düşüncelerimizden kaynaklanabilir.

Bu süreç danışanların cinsel sorunlarını ve bunun temelinde yatan kişisel nedeni anlamalarını, kendi sorunlarının kaynağına inmelerini sağlar. Bu şekilde danışanların kendi kendilerine yardımcı olmalarını sağlar.